Меню

Теги для нашей библиотеки:

Рефераты бесплатно, доклады, курсовые работы, рефераты бесплатно, реферат, рефераты, рефераты скачать, Рефераты бесплатно, большая бибилиотека рефератов, и многое другое.


  Комплексна проробка рейсу теплохода "Х’юндай Токіо" за маршрутом Пусан Н’ю Порт–Лонг Біч

Комплексна проробка рейсу теплохода "Х’юндай Токіо" за маршрутом Пусан Н’ю Порт–Лонг Біч

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ» кафедра судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища


ЗАТВЕРДЖУЮ

до захисту в ДЕК

завідувач кафедри

_____р.

Комплексна проробка рейсу теплохода «Х’юндай Токіо» за маршрутом Пусан Н’ю Порт – Лонг Біч

Спеціальність 7.100 301 "Судноводіння"

Випускна робота освітньо-кваліфікаційного рівня "cпеціаліст"


ПОГОДЖЕНО

Консультант з розділу: економіки

Науковий керівник

ст.викл.

2011 р. 2011 р.__________________________

охорони праці та навколишнього Рецензент

середовища

2011 р. 2011 р

Нормоконтролер

2011 р.


Херсон-2011

ВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ІСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ СУДНОВОДІННЯ

кафедра судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри,


____________ 2011 р.


З А В Д А Н Н Я

на випускну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Спеціальність: 7.100 301 “Судноводіння”

Студент:

1. Тема випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»: “Комплексна проробка рейсу теплохода “Х’юндай Токіо” за маршрутом Пусан Н’ю Порт - Лонг Біч, вантаж контейнери”

2. Затверджена наказом по ВНЗ «ХДМІ» № ___ від ____.________._____

3. Обґрунтувати вибір тими дослідження, розкрити її актуальність та новизну.

4. Визначити об'єкт, предмет, мету й завдання дослідження.

5. Вихідні дані до проекту: опрацювання рейсу Пусан Н’ю Порт - Лонг Біч теплохода “Х’юндай Токіо” , вантаж контейнери.

6. Обсяг пояснювальної записки: _____ друкованих сторінок формату А4. Графічні документи - загальний обсяг ______ форматів А1.

7.  Структура пояснювальної записки випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»:

1. Титульний аркуш.

2. Завдання.

3. Зміст.

4. Вступ.

5. Основна частина.

6. Висновки.

7. Список використаних джерел.

8. Додатки.

 8. Зміст основної частини пояснювальної записки (перелік питань, що

 підлягають розробці):

·        Відомості про судно.

·        Навігаційна підготовка до переходу.

·        Вантажний план судна.

·        Дослідження з підвищення ефективності та безпеки судноводіння.

·        В розділі економіка проводять оцінку собівартості рейса.

·        В розділі охорона праці та навколишнього середовища проводять розробки заходів щодо підвищення охорони праці та безпеки навколишнього середовища.

9. Перелік графічного матеріалу:


10.     Консультанти випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за розділами:


Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Техніко-економічне обґрунтовування випускної роботи ОКР «спеціаліст»
Охорона праці, охорона навколишнього середовища

11. Дата видачі завдання: ____ ._____. 20__ р

Керівник випускної роботи

освітньо-кваліфікаційного

рівня «спеціаліст»

_________

Виконавець випускної роботи

освітньо-кваліфікаційного

рівня «спеціаліст»

_________ студент


12. Календарний план виконання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


Назва етапу виконання дипломного проекту

Термін виконання

Відмітка про виконання

1. Навігаційна підготовка до переходу


Виконав

2. Гідрометеорологічні умови


Виконав

3. Вантажний план судна


Виконав

4. Розрахунки посадки судна


Виконав

5. Дослідження та розробка рекомендацій з безпеки судноводіння


Виконав

6.Оцінювання собівартості рейса


Виконав

7. Охорона праці й навколишнього середовища


Виконав

8. Оформлення пояснювальної записки


Виконав


Керівник випускної роботи

освітньо-кваліфікаційного

рівня «спеціаліст»

________

Виконавець випускної роботи

освітньо-кваліфікаційного

рівня «спеціаліст»

_________ студент

З М І С Т

Вступ

Розділ 1 Характеристики судна

1.1 Загальні відомості і головні виміри судна

1.2 Транспортно-експлуатаційні характеристики судна

1.3 Характеристики суднових пристроїв

1.4 Маневрені характеристики і лоцманська картка

1.5 Навігаційне обладнання

1.6 Рятувальні засоби

1.7 Протипожежні засоби захисту

1.8 Забезпечення непотоплюваності

1.9 Баластна система

Висновок до розділу

Розділ 2 Навігаційна підготовка до рейсу

2.1 Загальні вимоги до планування рейсу

2.2 Оцінка планованого переходу

2.2.1 Підбір карт, керівництв та посібників

2.2.2 Комплектування, зберігання і коректура карт і публікацій

2.2.3 Гідрометеорологічні умови

2.2.4 Навігаційно-гідрографічні умови

2.2.5 Морські радіослужби

2.3 Планування переходу

2.3.1 Вибір морського шляху

2.3.2 Вибір шляху на прибрежних ділянках

2.3.3 Плавання на ділянках лоцманської проводки

2.3.4 Приливні явища

2.3.5 Попередня прокладка і підйом карт в навігаційному відношенні

2.3.6 Планування обсервацій

2.3.7 Оцінка точності плавання і обґрунтування частоти обсервації

2.3.8 Оцінка навігаційної безпеки

2.4 Врахування маневреності судна

2.5 Складання маршрутних листів та графічного плану судна

Висновок до розділу.

Розділ 3 Обробка і переміщення вантажів

3.1 Транспортні характеристики вантажів

3.2 Комерційні умови та порядок документування перевезення вантажів

3.3 Підготовка вантажних приміщень до прийому вантажу

3.4 Сепарація та кріплення вантажів на судні

3.5 Розрахунок кількості запасів і чистої вантажопідйомності судна

3.6 Розробка плану комплектації вантажів

3.7 Характеристика експлуатаційних умов рейсу

Висновок до розділу

Розділ 4 Контроль за посадкою, остійністю та міцністю корпуса

4.1 Розподіл запасів та вантажів на судні

4.2 Контроль посадки та остійності судна за матеріалами Інформації

4.2.1 Розрахунок посадки та початкової остійності

4.2.2 Розрахунок плечей статичної остійності

4.2.3 Перевірка задоволення вимог по остійності Регістра Судноплавства України та ІМО

4.2.4 Перевірка загальної поздовжньої міцності корпуса судна

Висновок до розділу

Розділ 5 Розрахунок економічних показників роботи судна у рейсі

5.1 Вхідні данні для розрахунку техніко-економічних показників рейсу

5.2 Розрахунок кількісних показників роботи судна

5.2.1 Експлуатаційний період роботи судна

5.2.2 Розрахунок часу рейсу

5.2.3 Валові доходи в іноземній валюті

5.3 Розрахунок експлуатаційних витрат за рейс

5.3.1 Витрати на утримування екіпажу

5.3.2 Витрати на амортизацію

5.3.3 Витрати на ремонт

5.3.4 Витрати на постачання

5.3.5 Навігаційні витрати

5.3.6 Портові збори

5.3.7 Витрати по агентству судна

5.3.8 Витрати на страхування судна

5.3.9 Постійні експлуатаційні витрати

5.3.10 Непрямі (адміністративно-управлінські) витрати судна

5.3.11 Загальні постійні експлуатаційні витрати

5.4 Розрахунок змінних витрат судна

5.5 Розрахунок рейсових експлуатаційних витрат судна

5.6 Валовий дохід (збиток) в інвалюті за рейс

5.6.1 Чистий дохід в інвалюті за рейс

5.7 Визначення якісних показників судна

5.7.1 Коефіцієнт використовування календарного періоду Кє показує, яку частину календарного періоду часу судно знаходиться в експлуатації

5.7.2 Середня дальність перевезень однієї тонни вантажу

5.7.3 Коефіцієнт використовування вантажопідйомності судна

5.7.4 Коефіцієнт змінності

5.7.5 Коефіцієнт завантаження

5.7.6 Середня експлуатаційна швидкість

5.7.7 Коефіцієнти ходового часу і стоянки

5.7.8 Середня ефективність вантажної обробки в портах

5.7.9 Середня валова норма вантажних робіт

5.7.10 Коефіцієнт резерву норм

5.8 Аналіз економічної ефективності

5.8.1 Собівартість перевезення 1 тони вантажу

5.8.2 Витрати собівартості 1 тоно-милі

5.8.3 Собівартість утримання судна в добу експлуатації

5.8.4 Загальна рентабельність судна в % за рейс8

5.8.5 Окупність капітальних витрат

Висновок до розділу

Розділ 6 Охорона праці та навколишнього середовища

6.1 Охорона праці

6.1.1 Нормативно-правова та законодавча база охорони праці на суднах (SOLAS 74, МКУБ тощо)

6.1.2 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів на суднах

6.1.3 Заходи з забезпечення безпечних та не шкідливих умов праці на суднах

6.1.4 Розрахунок приточно-витяжної вентиляції в машинно-котельному відділенні

6.2 Охорона навколишнього середовища

6.2.1 Нормативно-правова та законодавча база охорони навколишнього, морського середовища

6.2.2 Вплив судна на навколишнє, морське середовище

6.2.3 Розробка заходів зі зниження соціально-економічного та екологічного збитку навколишньому, морському середовищу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Додаток А. Характеристики вантажних приміщень

Додаток Б.  Суднові пристрої, маневрові станції та технічні засоби навігації

Додаток В.  Підбір карт і книг на перехід

Додаток Г. Метеорологічна таблиця та метеорологічні служби на перехід

Додаток Д.  План преходу

Додаток Е. Розподіл вантажів та запасів на відхід та прихід

Додаток Ж.  Оптимальні й допустимі норми температури, відносної вологості й швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

 

ВСТУП


Головним завданням морського транспорту та транспорту взагалі є своєчасне, якісне та ефективне задоволення потреб в перевезенні вантажів та пасажирів. Для вирішення цієї задачі в світовому масштабі передбачається прискорення розробки та втілення сучасних технологій, підвищення темпів оновлення технічних засобів, покращення безпеки руху та контролю за ним, зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище. Світова економічна криза сприяла покращенню економічної ефективності та перерозподілу рушійних сил в галузі, що призвело до комплексного вирішення питань перевезення вантажів та посиленню логістичних зв’язків між перевізником та замовником. Однією з вимог успішної експлуатації морського флоту є забезпечення безпеки судноплавства, що може бути досягнуто через покращення якості підготовки фахівців транспортної галузі, зокрема судноводіїв, та модернізації технічного устаткування суден та вантажних терміналів. З цього приводу тема дипломного проекту є актуальною.

Тема: Комплексна проробка рейсу Пусан Н’ю Порт (Південна Корея) – Лонг Біч (США) під час перевезення контейнерів.

Об’єктом дослідження дипломного проекту є технологія процесу перевезення вантажів у контейнерах.

Предмет дослідження: Комплексна проробка рейсу Пусан Н’ю Порт – Лонг Біч теплохода „Х’юндай Токіо” під час перевезення контейнерів.

Мета дослідження: Здійснити комплексну проробку рейсу Пусан Н’ю Порт (Південна Корея) – Лонг Біч (США) на теплоході „Х’юндай Токіо”. З метою забезпечення економічної ефективності, скорочення часу й витрат на транспортування вантажів, забезпечення умов якісної і безпечної експлуатації морського судна на рівні світових стандартів постає завдання щодо розв’язання таких питань:

- проведення штурманської проробки рейсу Пусан Н’ю Порт – Лонг Біч теплохода „ Х’юндай Токіо” під час перевезення контейнерів;

- проведення розрахунків щодо посадки та остійності судна;

- пророблення та аналіз можливих непередбачуваних ситуацій;

- використання практичного досвіду плавання та морської практики.

Контейнеровоз „Х’юндай Токіо” з необмеженим районом плавання, порт навантаження – Пусан Н’ю Порт (Південна Корея), на південному узбережжі Південнокорейського півострова; вантаж: контейнери 3131 одиниць загальною вагою 44126 т.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


Рекомендуем

Опрос

Какой формат работ для вас удобней?

doc
pdf
djvu
fb2
chm
txt
другой


Результаты опроса
Все опросы