Меню

Теги для нашей библиотеки:

Рефераты бесплатно, доклады, курсовые работы, рефераты бесплатно, реферат, рефераты, рефераты скачать, Рефераты бесплатно, большая бибилиотека рефератов, и многое другое.


  Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень

Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра організації перевезень і управління на залізничному транспортіКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Вантажні перевезення на залізничному транспорті”

Тема: “Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень”


Студент Зайченко Н.В.

Група РТ-253 Вар 07.

Керівник роботи доц. Михайлов Є.В.

2008 р.


Завдання на виконання курсової роботи

Для заданого полігону залізниці необхідно розрахувати кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій по перевезеннях ДН-1 і ДН-2, зокрема:

1. розробити кореспонденцію навантажених вагонопотоків;

2. розрахувати баланс порожніх вагонів;

3. скласти “шахматки” залізниці та її дирекцій;

4. побудувати діаграму навантажених вагонопотоків залізниці;

5. побудувати діаграму порожніх вагонопотоків залізниці;

6. визначити розміри руху поїздів по ділянках;

7. розрахувати норми прийому і здачі порожніх вагонів;

8. підрахувати «роботу» залізниці та її дирекцій.


Початкові дані


Схема залізничного напряму представлена на рис.1.


Стиковий пункт між дирекціями ДН-1 і ДН-2 – станція И.

Рис.1. Схема залізничного напряму.


Таблиця 1. Прийом навантажених вагонів з інших залізниць

Стиковий пункт

залізниці

3

Е (А)

3400

Н (Б)

2700

О (В)

2700

Таблиця 2 Коефіцієнти розподілу по призначеннях прийнятих з інших залізниць навантажених вагонів

Стиковий

Пункт залізниці

Коефіцієнти розподілу по призначеннях

А

Б

В

ДН-1

ДН-2

Е (А)

0,45

0,30

0,10

0,15

Н (Б)

0,45

0,35

0,05

0,15

О (В)

0,55

0,20

0,15

0,10Таблиця 3 Коефіцієнти розподілу ввезення по станціях і ділянках призначення (частка від ввезення на залізницю через даний стиковий пункт)

Стиковий

пункт

залізниціКоефіцієнт

ДН-1

ДН-2

Е

Ж

З

ЗЖ

ЗИ

ЗО

О

И

К

Л

М

Н


Всьо-го

0,13

0,16

0,17

0,14

0,15

0,13

0,12

0,22

0,19

0,25

0,16

0,18


кр.

0,02

0,06

0,04

0,04

0,02

0,04

0,03

0,05

0,04

0,04

0,05

0,04

Е(А)

пв.

0,04

0,08

0,06

0,10

0,05

0,04

0,06

0,07

0,06

0,08

0,07

0,09


пл.

0,05

0,02

0,04

0,00

0,06

0,03

0,00

0,08

0,05

0,05

0,02

0,00


ін.

0,02

0,00

0,03

0,00

0,02

0,02

0,03

0,02

0,04

0,08

0,02

0,05


Всьо-го

0,15

0,16

0,21

0,12

0,15

0,12

0,09

0,18

0,22

0,24

0,16

0,20


кр.

0,07

0,07

0,08

0,08

0,06

0,06

0,04

0,08

0,08

0,16

0,07

0,08

Н (Б)

пв.

0,00

0,06

0,10

0,00

0,06

0,00

0,03

0,06

0,00

0,07

0,00

0,09


пл.

0,04

0,00

0,00

0,02

0,00

0,04

0,00

0,00

0,11

0,00

0,07

0,00


ін.

0,04

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

0,02

0,04

0,03

0,01

0,02

0,03


Всьо-го

0,16

0,15

0,12

0,17

0,15

0,15

0,10

0,23

0,14

0,20

0,21

0,22


кр.

0,10

0,08

0,07

0,14

0,08

0,05

0,06

0,12

0,07

0,11

0,12

0,10

О (В)

пв.

0,06

0,07

0,00

0,00

0,07

0,10

0,00

0,00

0,07

0,09

0,00

0,12


пл.

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,04

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00


ін.

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00Таблиця 4. Коефіцієнти розподілу транзитних навантажених вагонів по видах рухомого складу (частка прийому на дане призначення по даному стиковому пункту)

Стиковий пункт прийому Вагонів

Стиковий пункт здачі вагонів

Значення коефіцієнтів розподілу по видах РСкр.

пв.

пл.

ін.

Е (А)

Н (Б)

0,30

0,15

0,20

0,35

О (В)

0,20

0,00

0,70

0,10

Н (Б)

Е (А)

0,25

0,25

0,35

0,15

О (Б)

0,15

0,50

0,35

0,00

О (В)

Е (А)

0,20

0,15

0,35

0,30

Н (Б)

0,15

0,00

0,85

0,00


Прийняті позначення рухомого складу: кр – криті вагони, пв – піввагони, пл – платформи, ін – інші).


Таблиця 5. Вантаження в місцевому сполученні та на вивіз (базові дані)

На

З

Род РС

А

Б

В

Е

Ж

З

ЗЖ

ЗИ

ЗО

О

И

К

Л

М

Н

Разом

Е

кр.

0

150

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

пл.

50

50

75

0

35

15

15

15

10

65

20

50

25

20

20

465

Ж

ін.

0

100

25

0

0

20

20

15

0

0

20

40

0

0

50

290

кр.

40

50

20

0

0

25

0

20

15

0

25

20

30

25

40

310

З

пл.

25

35

20

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

160

кр.

20

30

20

15

15

0

20

15

20

0

15

20

0

20

35

245

ЗЖ

ін.

50

75

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

пл.

40

35

20

20

40

15

0

20

0

0

0

20

0

15

20

245

ЗИ

пл.

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

125

кр.

50

65

25

20

15

35

20

0

40

0

25

0

25

20

20

360

ЗО

пв.

50

150

0

25

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260

пл.

50

50

55

15

20

35

35

40

0

15

30

15

0

0

30

390

О

пв.

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

пл.

50

100

50

25

20

15

25

15

20

0

20

50

20

35

30

475

И

ін.

20

35

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

пл.

30

50

50

15

20

30

15

40

30

15

0

15

15

30

20

375

К

ін.

30

50

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

125

пл.

0

75

75

30

30

30

15

20

30

15

15

0

20

20

30

405

Л

пл.

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

120

кр.

50

15

100

0

0

20

30

30

50

35

20

50

0

0

0

400

М

пв.

50

20

50

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

кр.

50

75

20

20

30

0

35

15

20

20

45

35

35

0

0

400

Н

пв.

150

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

пл.

50

30

20

20

30

20

15

30

20

50

15

30

20

20

0

370

Разом

855

1590

1050

205

375

260

245

275

255

215

250

345

190

225

420

6755

 

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Рекомендуем

Опрос

Какой формат работ для вас удобней?

doc
pdf
djvu
fb2
chm
txt
другой


Результаты опроса
Все опросы