Меню

Теги для нашей библиотеки:

Рефераты бесплатно, доклады, курсовые работы, рефераты бесплатно, реферат, рефераты, рефераты скачать, Рефераты бесплатно, большая бибилиотека рефератов, и многое другое.


  Аналіз регіональних умов і технологій, пошук резервів і розробка проекту виробництва картоплі в СВК "Ризинський" Звенигородського району Черкаської області

Аналіз регіональних умов і технологій, пошук резервів і розробка проекту виробництва картоплі в СВК "Ризинський" Звенигородського району Черкаської області

Міністерство аграрної політики України Уманський державний аграрний університет

Кафедра рослинництва

Курсовий проект з рослинництва

на тему:

Аналіз регіональних умов і технологій, пошук резервів і розробка проекту виробництва картоплі в СВК «Ризинський» Звенигородського району Черкаської області

Умань 2009 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ ТА ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В СВК «РИЗИНСЬКИЙ»

1.1 Характеристика господарства і аналіз господарських умов

1.2 Агротехнічні умови

1.3 Ґрунти рельєф і водні ресурси

1.4 Погодні умови

2 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ОЦІНКА ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ ТА ПОШУКИ РЕЗЕРВІВ ЙОГО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В СВК «РИЗИНСЬКИЙ»

2.1 Біологічні особливості культури

2.2 Розміщення в сівозміні та обробіток грунту

2.3 Система удобрення

2.4 Сорти, гібриди та посівні якості насіння

2.5 Садіння

2.6 Догляд за посівами

2.7 Збирання врожаю

2.8 Економічна ефективність виробництва картоплі в СВК «Ризинський»

2.9 Узагальнені висновки і пропозиції з аналізу і виявлення резервів виробництва картоплі

3 РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ В СВК «РИЗИНСЬКИЙ» НА НАЙБЛИЖЧІ РОКИ

3.1 Оптимальні проектні показники виробництва картоплі в СВК «Ризинський»

3.2 Перспективний агротехплан до технологічної карти

3.3 Висновки і пропозиції про вдосконалення виробництва картоплі

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Картопля посідає одне з перших місць серед інших сільськогосподарських культур за універсальністю використання в господарстві. Вона є важливою продовольчою, кормовою й технічною культурою.

Продовольча цінність картоплі визначається її високими смаковими якостями та сприятливим для здоров'я людини хімічним складом бульб. У них міститься 14 - 22 % крохмалю, 1,5 - 3 % білків, 0,8 - 1 % клітковини. Крохмаль картоплі легко засвоюється організмом, а її білки за біологічною повноцінністю переважають білки інших культур, у тому числі озимої пшениці. Бульби багаті на вітаміни групи В, РР, каротиноїди. У зимовий період картопля є головним продуктом харчування і джерелом вітаміну С.

Вживають картоплю в їжу у вигляді різних страв, яких лише в європейській кухні налічується понад 200. Проте у складі бульб, особливо позеленілих, містяться отруйні речовини (соланін). І хоч вони під час варіння значною мірою розкладаються, все ж при їх вмісті понад 0,01 % краще бульби не вживати в їжу, а використовувати для технічних потреб. [1]

За калорійністю вона в 2 рази перевищує моркву, у 3 - капусту і в 4 рази - томати. На корм використовують бульби в сирому і запареному вигляді, а зелене картоплиння можна використовувати разом з гичкою буряків для виготовлення силосу. Білок картоплі містить незамінні амінокислоти, близько 60 - 70 % загальної їх кількості в молоці. Продукти переробки картоплі (м'язга і барда) також є цінним кормом для тварин. Поживна цінність картоплі така, кормових одиниць на 100 кг корму: сирі бульби - 27-29, силос із зеленого бадилля - 8,5, барда свіжа - 4, барда суха - 52, м'язга свіжа - 13, м'язга суха - 95,5.

Картопля є сировиною для виробництва багатьох видів продукції (крохмалю, спирту, глюкози, декстрину). 3 1т картоплі з вмістом крохмалю 17 % можна мати більше 100 л спирту, 170 кг крохмалю, 17 кг синтетичного каучуку, 1 ц декстрину, 1500 л барди і 1000 кг м'язги, 80 кг глюкози, 65 кг гідролю. Картопля має велике агротехнічне і економічне значення. [2]

При вирощуванні картоплі на корм вихід кормових одиниць з 1 га може перевищувати 5-6 тис.

Картопля як просапна культура має агротехнічне значення: є добрим попередником для ярих культур, а ранні сорти -- і для озимих.[1]

1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ ТА ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО В СВК «РИЗИНСЬКИЙ»

1.1 Характеристика господарства і аналіз господарських умов

Фермерське господарство СВК „ Ризинський " розміщене в північно-східній частині, яка характеризується помірно-континентальним кліматом. Звенигородського району, на відстані 150км від обласного центру -м. Черкас, найближчі залізничні станції: м. Ватутіне - 50км, м. Шпола -75км, м. Єрки-45км.

У 1929 році було засновано колгосп, який мав назву ім. Дзержинського. В ньому в основному вирощували зернові культури. Тваринництво на той час було дуже розвинутим.

У 1993 році колгосп було перейменовано на колективне сільськогосподарське підприємство „ Ризинський ".

СВК „Ризинський" створене рішенням загальних зборів від 29.01.99 і почало працювати з 01.02.99.

Склад, структура земельних угідь СВК „ Ризинський " (в середньому за 2007-2009р)

Таблиця №1.1

Види угідь

площа,га

структура,%

Загальна земельна площа

2837.6

100

в т. ч. с.-г. угідь

2482.9

87.5

з них орних земель

2329.7

82.1

сіножаття

48.2

1.7

пасовища

82.3

2.9

багаторічні насадження

22.7

0.8

ставки та інші водойми

36.9

1.3

болота

5.6

0.2

присадибні ділянки

210.0

7.4

інші угіддя

102.1

3.6

Загальна площа землекористування становить 3501,7 га, з яких сільськогосподарські угіддя - 2837.6 га, в тому числі орні землі - 2329.7 га.

Характеризуючи матеріально-технічні і трудові ресурси, слід відмітити, що середня кількість працюючих у господарстві - 190 чоловік. З них 150 чоловік, 40 - жінок. Середній вік працюючих - 37 років. Середньорічна чисельність робітників, зайнятих в рослинництві - 130 чоловік, в тваринництві 60 чоловік.

В господарстві налічується така кількість техніки, нгт.:

трактори різних модифікацій - 24, з них гусеничних - 12;

вантажні автомобілі - 25;

комбайни: СК - 5 „ Нива " - 2, „ Дон-1500" - 2, „ Лан " - 1;

тракторні причепи - 13;

косарки - 2;

гичко збиральні машини - 2;

жниварки валкові - 2;

зерноочисні машини - 3;

сівалки - 16;

плуги - 7;

культиватори - 19;

розкидачі твердих мінеральних добрив - 1;

машини для внесення в грунт органічних твердих і мінеральних добрив - 2;

оприскувачі-3. Техніки цілком вистачає, але керівництво не втрачає нагоди по мірі можливості придбати нову техніку. В господарстві є тракторна бригада. Стан зберігання та ремонту техніки в ній на високому рівні, адже очолює її досвідчений спеціаліст.

В даний час важкою проблемою є заготівля господарством паливно-мастильних матеріалів через їх дорожнечу. Але керівництво господарства різними способами намагається вирішити цю негативну проблему. [3]

1.2 Агротехнічні умови

В СВК „ Ризинський" вирощують широкий набір сільськогосподарських культур, який включає:

а. озимі зернові культури - озима пшениця, озиме жито, озиме тритикале;

б. ярі зернові культури - ячмінь, кукурудза на зерно, яре тритикале;

в. зернобобові культури - горох;

г. круп'яні культури - просо, гречка;

д. технічні культури - соняшник, цукрові буряки; є. бульбоплідні культури - картопля;

ж. кормові культури - однорічні та багаторічні трави, кормові буряки.

В СВК „ Ризинський " запроваджена така польова сівозміна №1:

кукурудза на зелений корм 100 га;

озима пшениця 100 та;

картопля 60 га, кормові буряки 40 га;

яре тритикале 60 га, гречка 20 га, просо 20 га;

ячмінь 100 га + б/т 100 га;

люцерна на І укіс 100 га;

озима пшениця 100 га;

горох 100 га;

озиме жито 100 га;

соняшник 100 га.

Таким чином картопля в польовій сівозміні №1 господарства розміщене в ланці сівозміни: озима пшениця - картопля, кормові буряки - яре тритикале, гречка, просо. Така ланка сівозміни досить сприятлива для отримання високих врожаїв картоплі.

Система обробітку грунту в польовій сівозміні господарства складається з ранньовесняного та основного обробітку грунту.

Що стосується рівня культури землеробства в господарстві в цілому то він задовільний. [4]

1.3 Грунти, рельєф і водні ресурси

Господарство СВК „ Ризинський " розміщене на чорноземних грунтах, які є найродючіші, з глибоким гумусовим шаром та сприятливими фізичними властивостями, нейтральною реакцією ґрунтового розчину.

В орному шарі в середньому міститься 4.07% гумусу; 47.1 мг/100 г азоту, що легко гідролізується, рухомого фосфору - 6.9 мг/100 г, обмінного калію -9.8 мг/ІООг; середнє значення рН становить від 6.0-6.6. Насиченість грунту основами становить35.2мг-екв/100 г, що на 2.2 мг/екв/ЮОг більше еталонного значення 33.0 мг-екв/100 г.

Грунти даного господарства мають запаси вологи у метровому шарі 100-200 мм, що як правило забезпечує достатню кількість вологи для росту і розвитку рослини протягом вегетації, а також одержується високий урожай. За еколого - географічною оцінкою чорноземні грунти мають такий бал від 61-92, що є свідченням середнього і високого забезпечення фунтів різними елементами і придатністю для вирощування рослин.

Забезпеченість грунтів елементами живлення рослин за даними агрохімічного паспорту поля знаходиться на середньому рівні. Забруднення знаходиться в значно малій кількості в порівнянні з еталонним значенням:еколого - агрохімічна оцінка є високою.

Дані грунти відповідають культурі з несильно глибоким гумусовим шаром та сприятливих фізичних властивостями, з достатніми запасами поживних речовин і вологи з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 6.0-7.5), всі ці властивості відповідають чорноземним грунтам, на яких вирощують картоплю в господарстві, отримуючи при цьому стані високі врожаї. [4]

1.4 Погодні умови

Клімат на території Звенигородського району де розташоване господарство помірно-континентальний.

Середня тривалість без морозного періоду за багаторічними даними Новомиргородської метеостанції складає 190-210 днів.

За даними цієї метеостанції середньорічна кількість опадів 578мм з відхиленням по роках від 5 - 100мм.

Погодно - кліматичні умови за 2007 - 2009 рр. приведенні у таблиці 1.4 Запаси продуктивності вологи на час посіву озимих та ярих зернових культур в умовах господарства слідуючі:

Озима пшениця 110 - 120мм;

Ячмінь 120- 130мм;

Горох 115 - 130мм;

Картопля - 130 мм;

Кукурудза на зерно 130мм;

Пшениця яра 130мм;

Із приведених даних кліматичних умов можна зробити слідуючі висновки:

¦дані таблиці свідчать про нерівномірність опадів;

¦відносна вологість повітря в зоні діяльності господарства міняється по місяцях і роках.

Так середньорічна температура повітря у 2009 р. становила 9.5°С. Тривалість без морозного періоду 165 - 175 днів, а в середньому за багато років 170 днів. Середня багаторічна тривалість вегетаційного періоду 205 днів.

Виходячи з приведених даних кліматичних характеристик можна зробити висновок, що такі кліматичні умови сприятливі для вирощування картоплі.

Погодні умови за даними метеостанції Звенигородка

Місяць

Опади

Температура повітря, °С

Відносна вологість, %

Середні багаторічні

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Середні багаторічні

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Середні багаторічні

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Січень

47

36,8

17,9

25,6

-5,7

2,0

-3,2

-3,4

86

80

85

88

Лютий

44

36,1

8,5

73,9

-4,2

-2,9

0,4

-0,8

85

85

70

88

Березень

39

12,8

49,6

46,8

0,4

5,5

4,6

2,2

82

71

77

82

Квітень

48

10,0

54,5

0,0

8,5

8,5

10,0

10,1

68

57

78

54

Травень

55

6,5

33,7

38,5

14,6

18,4

13,9

14,6

64

57

72

68

Червень

87

35,3

51,2

49,0

17,6

20,9

18,6

20,2

66

63

70

65

Липень

87

28,3

44,7

86,1

19,0

23,0

21,1

21,2

67

58

63

72

Серпень

59

109,4

27.3

4,5

18,2

21,4

21,6

19,3

68

71

59

63

Вересень

43

33,1

126,8

38

13,6

14,8

13,4

16.1

73

75

70

88

Жовтень

33

13,2

17,5

7,6

9.1

9,9

80

79

Листопад

43

64,6

33,0

2,1

0,6

3,8

87

86

Грудень

48

29,8

51,4

-2,4

-1,0

-0,4

88

93

Зарік

633

415,9

516,1

7,4

10,0

9,5

76

72,9

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Рекомендуем

Опрос

Какой формат работ для вас удобней?

doc
pdf
djvu
fb2
chm
txt
другой


Результаты опроса
Все опросы