Меню

Теги для нашей библиотеки:

Рефераты бесплатно, доклады, курсовые работы, рефераты бесплатно, реферат, рефераты, рефераты скачать, Рефераты бесплатно, большая бибилиотека рефератов, и многое другое.


  Аналіз відпроцювання елементів дресирування для для захисно-караульної служби (ЗКС)

Аналіз відпроцювання елементів дресирування для для захисно-караульної служби (ЗКС)

Міністерство аграрної політики України

Харківська державна зооветеринарна академія

Факультет заочного навчання

розведення тварин та мисливського господарства

Спеціальність 6.130200

ДИПЛОМНА РОБОТА

„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДПРОЦЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДРЕСИРУВАННЯСОБАК ДЛЯ ЗАХИСНО-КАРАУЛЬНОЇ СЛУЖБИ (ЗКС)

(освітньо-кваліфікаційний рівень „БАКАЛАВР”)

СТУДЕНТКИ 5 КУРСУ 1 ГРУПИ

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ВиконавецьН.В. БАГАЧЕНКО

Керівник, професор ХДЗВАБ.П. КОВАЛЕНКО

Харків. 2010

Харківська державна зооветеринарна академія

Технологічний факультет

Факультет заочного навчання

Спеціальність 6.130200

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ”

Освітньо-кваліфікаційний рівень „ Бакалавр "

ЗАВДАННЯ

на виконання ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Аналіз технології відпрацювання елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС)

Затверджена наказом ректора „____”________2010 р. (№___).

2. Термін здачі студентом завершеної роботи на кафедру

до_______________________

3. Вихідні дані до роботи:

1. Собаки породи німецька вівчарка, різеншнауцер;

2. Документація зоотехнічного і племінного обліку;

3. Власні дослідження і спостереження.

4. Перелік питань, що розробляються в роботі:

5. Календарний план виконання роботи:

Етапи виконання роботи

Дата виконання етапу

Відмітка про виконання

Методика виконання роботи

Огляд літератури

Розрахунково-технологічна частина

Економічне обгрунтування роботи

Літературно-технічне оформлення роботи

6. Керівник дипломної роботи професор ХДЗВА _________________ Коваленко Б.П.

7. Завдання до виконання прийняв _________________ Багаченко Н.В.

Дата отримання завдання: „______”________________2010 р.

Зміст

 • Вступ
  • Розділ 1. Матеріали та основні методи досліджень
  • Розділ 2. Огляд літератури
  • Розділ 3. Характеристика кінологічного центру
  • Розділ 4. Аналіз технології відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС)
  • 4.1 Розвиток у собаки недовіри й злості
  • 4.2 Приучення собаки до затримки людини
  • 4.3 Приучення собаки до охорони людини
  • 4.4 Приучення собаки до конвоювання людини
  • 4.5 Приучення собаки до захисту дресирувальника.
  • 4.6 Приучення собаки до охорони речей
  • 4.7 Приучення собаки до вибірки речі.
  • 4.8 Привчання собаки до обшуку місцевості
  • 4.9 Приучення собаки до обшуку приміщень
  • Розділ 5. Охорона праці, техніка безпеки при обслуговуванні собак
  • Список використаних джерел

Вступ

Актуальність досліджень. Дресирувати - значить привчати тварин до виконання різних дій за бажанням людини. Тому дресирувальник повинен знати можливості тварини, яку навчає, її внутрішню організацію (будову) і фізичний стан.

Дресирування собак дозволяє використовувати їх для господарських, спортивних, військових цілей. Розрізняють дресирування собак мисливських, службових і циркових. Для полювання дресирують лайок, гончих, хортиць, норных, лягавих, спанієлів. У службовому собаківництві для вартовий, сторожовий, вівчарський, пошуковій, їздовий, санітарної й ін. спеціальних служб дресирують вівчарок, лайок (їздових і оленегінних) і в невеликій кількості колі, ердельтер'єрів, доберман-пінчерів, боксерів.

Дресирування собак включає 4 етапи:

1) підготовчий (з моменту відбиття від матері до 8 - 9-міс віку), коли щеня привчають до прізвиська, безвідмовному підходу до хазяїна, до заборонної команди, ходінню на повідці;

2) загальний курс (загальна слухняність) - навчання молодого собаки виконанню команд, що дозволяють управляти твариною в будь-яких умовах;

3) спеціальний курс - розвиток уроджених і виховання умовних рефлексів і навичок, необхідних для службового використання собаки;

4) тренування - закріплення й розвиток потрібних рефлексів і навичок, нагромадження в собаки досвіду роботи в ускладнених умовах.

Дресируванням досягають дуже високої досконалості в діях собаки, "незвичайного" для її природного стану. А із цього необхідно, щоб в процесі навчання в організмі тварини повинне відбутися глибока зміна нервової регуляції й чисто фізичного стану. Тут же помітимо, що не усякий організм здатний на такі зміни й настільки глибоку перебудову внутрішньої організації. При цьому саме собою зрозуміло, що шанси на успіх у навчанні будуть тим менше, чим більше порушень у сформованій методиці й техніці навчання допустить дресирувальник. В остаточному підсумку, ми бажаємо шляхом послідовного впливу на організм тварини різними подразниками виробити в собаки бажані відповідні реакції й загальмувати непотрібні. Процес закріплення певних навичок у собак вважають закінченим, коли твердо встановиться зв'язок між командою й виконуваною дією собаки (умовний рефлекс) і відпрацьований необхідна чіткість і безвідмовність у діях.

У процесі дресирування собак застосовують різні подразники, які, як і рефлекси, діляться на безумовні й умовні.

Команди підрозділяються на основні й допоміжні. До основного ставляться такі, на які в собак виробляють основну навичку. Допоміжні команди використовуються тільки для утворення додаткового умовного рефлексу.

Практичні заняття по дресируванню собак проводяться в різних умовах місцевості, у різну пору року й доби. Зовнішні умови, у яких проводяться заняття, по-різному впливають на хід дресирування і її результати.

Жара й холод є сильним відволіканням, що впливає на фізіологічний стан. Вони знижують зацікавленість до проведених занять. При високій температурі повітря собака швидко стомлюється й стає непрацездатною. Дуже низька температура взимку також негативно позначається на роботі собаки - вона настільки важко переносить холод, що найчастіше відмовляється відповідати на сигнали дресирувальника.

Відволікаючі фактори фізіологічного характеру: утома, голод, присутність суки в період пустовки й т.п. - негативно впливають на дресирування.

Боротьба з подібними видами відволікань особливо важка, тому що воно є явищем фізіологічного характеру, і позбавитись його можна тільки більш сильними засобами впливу.

Мета і задачі дослідження. Дослідження були проведенні на базі приватного розплідника службових собак, породи німецька вівчарка та різеншнауцер, які використовуються в патрульно-постової службі. Основна мета дресирування службових собак - відпрацювання елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС). У практиці дресирування собак застосовуються наступні методи:

Так званий механічний метод. При цьому впливають на собаку подразниками, що заподіюють собаці неприємні відчуття.

Цей метод не є ефективним тому що собаці у продовж усього курсу завдається фізична біль та є імовірність зриву нервової діяльності. Такі собаки довго заспокоюються і для подальшого використання не пригідні. Коли застосували цей метод прийшлось відбракувати двох собак в яких була послаблена нервова діяльність.

Смако-заохочувальний, де все дресирування побудоване винятково на ласощах, без примуса. Таким методом, в основному, користувався покійний Володимир Дуров.

Цей метод можна застосувати з собаками у яких дуже добре виражена харчова реакція, у інших немає достатнього стимулу для виконання команд.

Контрастний метод, у якому при впливі на собаку беруть участь механічні й харчові подразники.

Цей метод можна застосувати якщо собак не багато, але так як і у першому випадку механічний вплив не є ефективним. Завдяки контрасту між харчовою похвалою та механічною стимуляцією виконання, не зривається нервова система собаки але не дає сто відсотків віддачі в роботі з вихованцем.

Метод наслідування, заснований на здатності собаки "переймати" дії інших собак.

Цим методом можна користатись при дресируванні гурту собак або брати на дресирування вже готову добре видресирувану собаку за допомоги якої можна демонструвати команди.

Метод мотивації, за допомогою якого на собаку не впливають а спонукають до тієї чи іншої дії через гру.

Цей метод прийшов до нас від німців які довго експериментували та прийшли висновку, що на мотивації собака сама просить щоб з нею працювали і охоче виконує всі команди. Ця інформація була оприлюднена на семінарі з робочих якостей німецької вівчарки у Бельгії у 2009 році. Метод мотивації позволяє вивчити курс дресирування набагато швидше та ефективніше ніж усі інші методи.

У приватному розпліднику "IZ MOEZ" усе молоде поголів'я дресирують тільки по методу мотивації, що дозволило нашим вихованцям увійти у перші ряди на здачі іспиту з ЗКС у наймолодшому віці 17 місяців і 28 днів.

Завдяки цьому методу можна дресирувати собак різних вікових гуртів, різних по типу нервової діяльності, єдина умова контакт поводиря з собакою.

Практичне значення отриманих результатів. Добре навчені собаки за курсом ЗКС з успіхом можуть захистити свого господаря його будинок і майно, і в плані конкурентно - спроможності не поступляться європейського собаки - охоронцеві. Це пояснюється тим, що навички, отримані собакою по ЗКС, відрізняються ефективністю, а не видовищністю і модифіковані убік "життєвих ситуацій".

Протягом десятків років нормативи по ЗКС неодноразово мінялися й, проте, ефективність курсу і на сьогоднішній день залишається в достатньому ступені високої.

Кінологічними службами УДСО, митниці та ін. собак, дресированих по ЗКС використовують при затримці, конвоюванні й охороні затриманого, при пошуку наркотиків і вибухових речовин, в антитерористичних операціях.

Наш розплідник також використовує для дресирування вітчизняну систему ЗКС, яка не потребує великої кількості фігурантів і дорогої амуніції.

Особистий внесок автора роботи. Проведення підбору та аналізу джерел літератури, всього обсягу робіт із документацією племінного і зоотехнічного обліку, визначення основних показників та аналіз технології відпрацювання елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) породи німецька вівчарка та різеншнауцер в умовах приватного кінологічного центру, опрацювання матеріалів досліджень, аналіз результатів та їх узагальнення проводилося автором роботи особисто. Методики досліджень відпрацьовані разом з науковим керівником.

Публікації. За результатами досліджень у відкритому друці було опубліковано 1 робота:

Багаченко Н.В., Коваленко Б.П. Дрессировка собак для поиска взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. // Розведення тварин - актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Збірник науково-реферативних праць студентів. -Випуск 6. -Х., 2010.

Структура та об'єм дипломної роботи. Дипломна робота включає такі розділи: вступ, матеріали та основні методи досліджень, огляд літератури, характеристика кінологічного центру, аналіз технології відпрацювання елементів спеціального курсу дресирування собак породи німецька вівчарка та доберман, техніка безпеки і виробнича санітарія, висновки і пропозиції, список використаних джерел. Робота виконана на 103 листах комп'ютерного тексту, містить 5 таблиць, 10 малюнків. Список використаних джерел складається з 32 найменувань.

Розділ 1. Матеріали та основні методи досліджень

Матеріалом досліджень були собаки приватного розплідника "IZ MOEZ" породи німецька вівчарка та різеншнауцер; спец амуніція, знаряддя для дресирувань, іграшки та ласощі. Дослідження проводилися на спеціальних майданчиках для дресирування.

Дослідження проводилися за допомогою наступних методів:

Механічний - основаного на підкріпленні умовного подразника фізичним впливом.

Смако-заохочувальний заснований на харчовому подразнику. Використовувалось на початку дресирувань.

Контрастний - поєднує позитивні сторони механічного та смако-заохочувального методів.

Метод наслідування - оснований на використанні вродженого інстинкту стадності (наслідувати дії іншої тварини).

Метод "мотивації" - оснований на спонукані а не впливу за допомоги якогось предмета, іграшки або ласощів. Цей метод ще називають методом безконфліктного дресирування.

Під час дресирування нами були задіяні усі методи, але найрезультативнішим як на мій погляд є п?ятий - метод мотивації. За допомогою цього методу собаки виконують команди с найбільшою зацікавленістю та самовіддачею.

Деякі собаки вважали що вони гралися із кінологом, деякі вважали що їх годують але отримані результати поражали, усі без виключення виконували норматив на відмінно.

Цей метод нам продеманстрував відомий дресирувальник Лебедєв із міста Запоріжжя, який проводив семінар з дресирування собак за допомоги метода безконфліктного дресирування.

Розділ 2. Огляд літератури

Кінологія (від греч. кэщн (кін) - собака і лпгпт (логос) - слово) - наука про собак, виведення порід собак, дресируванню собак, історії походження собак. Кінологія виникла в останній чверті XIX століття, коли почалася робота з організації ведення родовідних собак.

Кінологія вивчає анатомію і фізіологію (у тому числі закономірності вищої нервової діяльності та поведінки) собаки, походження і еволюцію порід домашніх собак, розведення і селекцію, годівлю, утримання, дресирування та використання для полювання, караульної, вартової, пошукової і ін. видів служби, а також у декоративних цілях.

Кінологія - основа сучасного собаківництва. Велику кінологічну роботу ведуть клуби Кінологічного Союзу України і кінологічні секції Федерації Спорту із Собаками. Методичне керівництво здійснюють Центральний клуб Кінологічного Союзу України. При Міжнародної кінологічної федерації, що поєднує кінологічні організації 34 країн, є наукова комісія з кінології.

Дресирувати (французьке слово) означає навчати тварин реагувати певним чином на ті або інші умовні подразники. Тому слова "навчати" і "дресирувати" ми всюди вживаємо як синоніми.

Дресировка тварин (від франц. dresser - виправляти, навчати), - комплекс навчальних дій над тваринами, що вживаються для вироблення й закріплення різних умовних рефлексів і навичок. Дресирування може проводитись з метою розвитку дружніх відносин, формування адекватного поводження тварини для знаходження її в людському суспільстві, пошуку матеріальних об'єктів будь-якого типу, захисту в певних обставинах, або розваги.

Дресирування собак можна вивести в окрему главу, тому що ця тварина є найбільш наближеною до людини. Саме собака тисячоліття живе поруч з людиною і використовується нею як для господарських, так і для різних інших цілей. Дресирування мисливських собак відрізняється від дресирування службових тварин. І зовсім інше навчання, і навички одержують циркові собаки, від яких потрібно набагато більше дій. Для допомоги людині при полюванні використовуються спеціально виведені людиною породи, такі як хортиці, лайки, гончі, фокстер'єри, такси й багато хто інші. Для службового собаківництва або для вартової служби людина вивела такі породи, як різні вівчарки, добермани, ротвейлери, боксери. Дресирування мисливських собак містить у собі вміння тварини загнати звіра, нагавкати його, або самостійно добути в норі.

Основні принципи виховання й дресирування собаки:

Виховання собаки повинне будуватися на гуманному відношенні до неї. Собака прекрасно почуває, як людина ставиться до неї.

При вихованні собаки треба враховувати її індивідуальні особливості (швидкість реакції, темперамент).

Виховання - це безперервна, повторювана день у день праця. Після закінчення курсу дресирування собака забуває команди, якщо не повторювати їх регулярно.

При будь-якій спробі собаки показати свою перевагу, або її неслухняності, повинне піти покарання.

Дресирування повинне ґрунтуватися на контрасті покарання (болючого відчуття) і заохочення (похвала, подача ласощів).

Собаку не можна карати руками, від рук хазяїна повинна виходити любов і пещення.

Для однієї і тієї ж команди завжди потрібно вживати однакові слова або сполучення слів.

Слова команди повинні виключати можливість плутанини й бути максимально короткими.

Голосова команда завжди супроводжується необхідним жестом дресирувальника.

Похвалу й осудження собаки потрібно вимовляти з різною інтонацією. Хвалити потрібно м'яким, привітним голосом, а слова осудження вимовляти різко і упевнено.

Фізичне покарання доречно в тих випадках, коли неодноразово повторені слова несхвалення не діють.

Не можна зривати на собаці свій поганий настрій, голосна лайка і крик не міра виховання (собака не зрозуміє їхні причини й тільки злякається).

Кінолог - професія людини, що вивчає поведінку і породи собак, а також інших тварин з відряду Canis, розробляє методики правильного розведення, годівлі, утриманню і тренінгу.

Види спеціалізації кінологів:

1) кінолог-інструктор, дресирувальник (фахівець із підготовки собак в усіх напрямках);

2) фігурант (підготовка собак до ЗКС, охоронець, SCHUTZHUND, Die KURUNG, IPO);

3) хендлер (підготовка собак до виставок);

4) дієтолог (розробка програм харчування для собаки);

5) фітнес-інструктор.

Собаківництво - професія, що займається спарюванням ретельно відібраних екземплярів собак, щоб зробити певні якості й особливості.

Захисно-караульна служба (ЗКС). Захисно-караульна собака призначена для вибірки й охорони речей, захисту дресирувальника (хазяїна), затримки, конвоювання й охорони людей. До ЗКС найбільш придатні німецька вівчарка, ротвейлер, ердельтер'єр, різеншнауцер, доберман та інші службові породи.

Після закінчення курсу дресирування по ЗКС собака повинна відповідати наступним вимогам:

Після занюхування предмета фігуранта по команді самостійно вибирати річ фігуранта з розкладених на відстані 30-40 см. трьох речей інших фігурантів, підносити її до дресирувальника й по команді віддавати в руки.

По команді "Охороняй" пильно охороняти й активно захищати від двох фігурантів річ, не відходити від неї, не брати в зуби ы не переносити, не брати корм у фігурантів і підкинутий на землю, не накидатися на фігурантів, що спокійно проходять в 1,5-2 метрах від кордону сектора охорони.

По команді "Взяти" активно нападати й затримувати фігуранта (зловмисника), проявляти міцну хватку, бути пильної при обшуку й охороні затриманого. Захищати дресирувальника, спокійно ставитися до пострілів і інших подразників.

Розділ 3. Характеристика кінологічного центру

Приватний кінологічний центр працює з 2005 року на базі ВАТ "Маріупольського Дослідно-Експериментального Заводу" у місті Маріуполі. Зареєстрований у Кинологічній Спілці України, як племінний завод німецької вівчарки "iz MOEZ".

Загальний вид адміністративної будови розплідника.

У центрі працюють кваліфіковані сертифіковані експерти з робочих якостей і спорту, інструктори-дресирувальники і фігуранти.

Основні напрямки діяльності Кінологічного центра:

дресирування службових собак (німецької, східно-європейська вівчарки та різеншнауцер) для охоронної, вартової, патрульної і слідової роботи;

підготовка собак до виставок, змаганням з норм ОКД, УГС, ВН, IPO, "Великий ринг";

тестування собак.

В даний час підготовлені нашим центром собаки в реальних умовах використовуються в охороні нашого заводу, а так само в охороні великих промислових і металургійних підприємств та приватних об'єктів. Нашими вихованцями відвернений ряд незаконних проникнень на території й спроб розкрадань майна.

Крім того, наш центр регулярно бере участь у сертифікованих виставках (рангу САС, CACIB), а також спец виставках по породі Німецька вівчарка, завжди посідаючи призові місця з оцінкою не нижче "відмінно". При цьому необхідно відзначити, що всі собаки, що беруть участь у виставках, є штатними робочими собаками розплідника.

Приватний центр надає послуги по тимчасовому утриманні (перетримування) собак середніх і великих порід, у рамках якого може проводитися дресирування, навчання, корекція поведінки тварин, адаптація й соціалізація їх в умовах міста.

У цих цілях обладнаний готель для собак з опалювальними вольєрами розміром 2х3 метрів (рис.3), додатково можуть бути встановлені утеплені збірні будиночки для гладкошерстих і собак домашнього утримання. У готелі здійснюється цілодобове чергування кінологів і щодня працює ветеринарний лікар.

Розділ 4. Аналіз технології відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС)

Відпрацювання цих складних навичок передбачає:

розвиток у собаки злості, сміливості і недовіри до сторонніх людей;

відпрацювання в собаки навички нападати на зловмисника по команді "Взяти" і жесту дресирувальника;

виховання витримки і тривалої сторожкості при охороні затриманої людини на місці і у русі;

Умовними подразниками при відпрацюванні цих навичок є команда "Взяти" і жест - викидання правої руки долонею долілиць убік фігуранта і опускання до стегна правої ноги з більшим нахилом корпусу вперед, Допоміжні умовні подразники - команда "Фу", "Охороняй", "Сидіти", "Лежати", "Поруч", "Місце", вигук "Добре", "Нюхай".

Безумовні подразники - фігурант і удари, наносимі стеком або прутом; приваблюючий увага собаки предмет, ласощі.

Із загально-дисциплінарних у собаки повинні бути відпрацьовані наступні навички: рух поруч із дресирувальником; прийняття положення сидячи з витримкою до 3 хвилин; припинення дій по команді "Фу"; укладання собаки з витримкою й повернення на місце; апортировка.

4.1 Розвиток у собаки недовіри й злості

Для першого заняття вибирають звичне для собаки місце або ділянка, де немає сторонніх людей, домашніх тваринних і інших відволікаючих подразників. Поблизу повинне перебувати невелике вкриття для фігуранта, а також дерево або стовп, за які можна надійно прив'язати собаку.

Екіпірований фігурант до приходу дресирувальника ховається за вкриття. Потім приходить дресирувальник і прив'язує собаку на ланцюг. По умовному сигналі дресирувальника фігурант починає робити легкі шерехи, щоб привернути увагу собаки, а потім виходить з укриття і, ударяючи стеком об землю, поступово наближається до собаки. Дресирувальник подає команду "Взяти!" і, якщо собака проявляє злість, заохочує її поглажуванням і вигуком "Добре!". Фігурант же нападає на собаку і наносить їй стеком уздовж тулуба легкі удари, а при спробі собаки схопити стек підставляє їй іншою рукою ганчірку. Давши собаці кілька секунд порвати ганчірку (причому фігурант тягне її до себе, як би намагаючись відняти), фігурант кидає її й тікає. Дресирувальник у момент боротьби собаки з фігурантом ще більше збуджує її повторенням команди "Взяти!" і вигуком "Добре!". Після того як собака заспокоїться, вправа повторюється ще 2 - 3 рази (табл.1).

Таблиця 1

Елементи відпрацювання….

Елементи навику

Технологія (техніка, характеристика тощо)

Недоліки

Страницы: 1, 2


Рекомендуем

Опрос

Какой формат работ для вас удобней?

doc
pdf
djvu
fb2
chm
txt
другой


Результаты опроса
Все опросы