Меню

Теги для нашей библиотеки:

Рефераты бесплатно, доклады, курсовые работы, рефераты бесплатно, реферат, рефераты, рефераты скачать, Рефераты бесплатно, большая бибилиотека рефератов, и многое другое.


  Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Пізній строк сівби при обох системах основного обробітку ґрунту без застосування гербіцидів дозволяв отримувати один рівень врожайності як і при внесенні гербіцидів в оптимальний строк сівби при оранці. При цих агроприйомах вирощування врожайність гібриду Запорізький 9 складала 2,94-3,01 т/га, сорту Прометей 2,15-2,20 т/га. Забур'яненість агроценозу соняшнику при мінімальному обробітку ґрунту, коли в оптимальний строк сівби гербіцид не вносили, знижувала врожайність гібриду на 0,34 т/га, сорту - на 0,28 т/га. Застосування пізнього строку сівби сприяло зменшенню забур'яненості агроценозу соняшнику при мінімальному обробітку ґрунту та одночасно сприяло формуванню одного рівня врожайності як на гербіцидному, так і на безгербіцидному фонах.

Строки сівби впливали на ріст рослин соняшнику, зміну фотосинтетичної діяльності гібриду Запорізький 9 та сорту Прометей, але не впливали на зміну врожайності гібриду та сорту. Фактором, що обмежує рівень формування врожайності гібриду Запорізький 9 та сорту Прометей, є великий рівень забур'яненості агроценозу, який спостерігається при мінімальному обробітку ґрунту. Застосування безполицевого обробітку ґрунту (знаряддя ПРПВ-5-50) при вирощуванні скоростиглого гібриду Запорізький 14 призводило до збільшення повітряно-сухої маси бур'янів перед збиранням соняшнику на 12,8-34,76 г/м2 у порівнянні з оранкою (табл. 6).

Таблиця 6

Забур'яненість посівів і продуктивність гібриду соняшнику Запорізький 14 при мінімалізації агроприйомів вирощування, середнє за 1999-2001 рр.

Основ-ний обробі-ток ґрунту

Внесення гербіцидів

Ширина міжрядь, см

ПСМ* бур'янів перед збиранням соняшнику, г/м2

Урожай-ність,

т/га

Маса 1000 насінин, г

Олій-ність насіння, %

Оранка

на 25-27 см

(конт-роль)

Трефлан (контроль)

70 (конт-роль)

32,14

2,21

58,1

51,2

22,8

43,28

2,28

59,0

52,2

Раундап до сівби

70

24,32

2,14

58,2

51,0

22,8

40,31

2,33

59,8

51,5

Раундап після сівби

70

25,42

2,05

58,5

51,2

22,8

37,24

2,21

59,5

51,7

Безполи-цевий:

ПРПВ-5-50

на 25-27 см

Трефлан

70

52,11

2,08

55,2

50,7

22,8

78,04

2,19

56,6

52,3

Раундап до сівби

70

44,01

2,04

55,0

50,7

22,8

56,13

2,16

56,7

50,4

Раундап після сівби

70

37,12

1,92

55,8

50,2

22,8

54,00

2,02

56,6

50,4

НІР095 обробіток ґрунту 3,4-7,2 0,06-0,08 2,1-2,3

внесення гербіцидів 3,5-6,8 0,04-0,05 1,0-1,2

ширина міжрядь 3,9-6,5 0,04-0,05 1,9-2,2

Примітка. ПСМ* - повітряно-суха маса.

При внесенні раундапу на вегетуючі бур'яни, більш ефективніша дія з пригнічення бур'янів спостерігалася при застосуванні гербіциду після сівби соняшнику до появи його сходів. Проведення міжрядних обробітків у посівах соняшнику з міжряддями 70 см сприяло зниженню повітряно-сухої маси бур'янів у 1,3-1,7 рази у порівнянні з посівами, що мали ширину міжрядь 22,8 см і де міжрядні обробітки не виконувалися.

На формування рівня врожайності гібридом соняшнику Запорізький 14 впливали: спосіб основного обробітку ґрунту і ширина міжрядь. Вирощування соняшнику з шириною міжрядь 70 см по безполицевому обробітку ґрунту призводило до зниження врожайності гібриду на 0,10-0,29 т/га. При вирощуванні з шириною міжрядь 22,8 см рівень зниження врожайності був меншим і складав 0,09-0,19 т/га. Вирощування соняшнику з шириною міжрядь 22,8 см, коли передпосівна культивація і сівба соняшнику виконувалися за один прохід агрегату, забезпечувало приріст врожайності на 0,07-0,19 т/га у порівнянні з шириною міжрядь 70 см.

Більш високий рівень забур'яненості посівів соняшнику з шириною міжрядь 22,8 см, де міжрядні обробітки не виконувалися, не впливав на формування рівня врожайності агроценозів зі звуженими міжряддями.

При вивченні можливостей ефективного вирощування соняшнику при мінімалізації застосування агроприйомів дослідами встановлена більш висока забур'яненість посівів сорту Прометей при мілкому обробітку ґрунту, який виконувався важкою дисковою бороною БДТ-7. Кількість бур'янів при мілкому обробітку ґрунту збільшувалася, у порівнянні з оранкою, на 90,2-194,1% перед проведенням першого міжрядного обробітку, на 70,8-151,7% у фазі цвітіння соняшнику. Кількість бур'янів у період від строку проведення першого міжрядного обробітку до збирання соняшнику в агроценозах з шириною міжрядь 70 см збільшувалася на 47,2-76,3%, в агроценозах з шириною міжрядь 22,8 см - на 64,7-142,2%. Перед збиранням сорту Прометей найменша повітряно-суха маса бур'янів - 29,7 г/м2 була при оранці. Застосування мілкого обробітку ґрунту призводило до її збільшення на 25,9-47,1%. Порівняно із внесенням гербіцидів при мілкому обробітку ґрунту агрофон без внесення гербіцидів при пізньому строку сівби сприяв підвищенню повітряно-сухої маси бур'янів в агроценозах сорту з міжряддями 70 см на 4,0-4,1 г/м2, в агроценозах з міжряддями 22,8 см - на 2,7-3,2 г/м2. Збільшення маси бур'янів в агроценозах сорту Прометей з міжряддями 22,8 см було незначним і складало 2,2-3,5 г/м2. При мілкому обробітку ґрунту, на фоні збільшення забур'яненості, відмічалося зниження висоти сорту у фазі цвітіння на 6,9-10,6 см з міжряддями 70 см і на 4,9-8,7 см з міжряддями 22,8 см (табл. 7).

Таблиця 7

Вплив агрофонів вирощування на розвиток і врожайність сорту соняшнику Прометей, середнє за 1999-2001 рр.

Обробіток ґрунту

Ширина міжрядь, см

Строк сівби

Внесення гербіцидів

Висота рослин, см

Площа листкової поверхні, тис. м2 /га

Урожайність, т/га

Оранка на 25-27 см (контроль)

70 (контроль)

Оптимальний

1*

153,5

20,1

2,05

Мілкий: БДТ-7

На 8-10 см

70

Оптимальний

1*

142,9

17,9

1,86

2*

145,1

17,8

1,87

Пізній

Без гербіцидів

146,6

18,9

1,89

22,8

Оптимальний

1*

144,8

17,8

1,94

2*

147,9

18,2

1,98

Пізній

Без гербіцидів

148,6

18,5

1,97

НІР095 2,7-3,2 0,12-0,14

Примітки: 1* - харнес під передпосівну культивацію. 2* - харнес під передпосівну культивацію + раундап після сівби.

Вирощування сорту Прометей з шириною міжрядь 22,8 см при мілкому обробітку ґрунту, при збільшенні рівня забур'яненості і зменшенні площі листкової поверхні рослин соняшнику, не призводило до зниження рівня врожайності і забезпечувало практично однаковий її рівень - 1,94-1,98 т/га як і при оранці 2,05 т/га (НІР095 т/га 0,12-0,14). Застосування сівби соняшнику в пізній строк, на безгербіцидному фоні, забезпечило формування сортом при мілкому обробітку ґрунту одного рівня врожайності як із внесенням гербіцидів: 1,86-1,89 т/га (ширина міжрядь 70 см), 1,94-1,98 т/га (ширина міжрядь 22,8 см).

Зміна структури агроценозу, за рахунок звуження ширини міжрядь до 22,8 см, на фоні виконання енергоощадних агроприйомів без застосування гербіцидів, дало можливість створити збалансований агроценоз сорту Прометей при мілкому обробітку ґрунту, в якому продуктивність рослин відповідає екологічній стабільності, що дозволяє агроценозам рослин досягати максимально можливого рівня врожайності в агротехнічних умовах при мінімалізації обробітку ґрунту.

Роль сортової агротехніки у формуванні посівами соняшнику продуктивності та врожайності. Проведеними дослідами було встановлено, що застосування окремих елементів сортової агротехніки (способи сівби, густота стояння рослин) дозволяє підвищувати рівень фотосинтезу, врожайності та продуктивності гібридів та сортів соняшнику.

Вирощування соняшнику з шириною міжрядь 15 см сприяло збільшенню чистою продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) на 1,0-5,1 г/м2 за добу в гібриду Запорізький 9, на 1,6-4,1 г/м2 за добу при підвищенні щільності посівів у гібриду Харківський 58, на 0,9-3,6 г/м2 за добу в сорту Лідер, на 0,8-1,6 г/м2 за добу в сорту Прометей.

Підвищення густоти стояння рослин гібридів і сортів соняшнику обумовлювало зниження сухої маси рослин, маси насіння в кошику, маси 1000 насінин в агроценозах з шириною міжрядь 70 та 15 см. Незалежно від густоти стояння рослин, агроценози соняшнику з міжряддями 15 см мали більшу масу насіння кошика на 2,6-11,5 г (ранньостиглий гібрид Запорізький 9), на 5,8-11,6 г (середньостиглий сорт Лідер), на 4,0-11,9 г (скоростиглий сорт Прометей) (табл. 8).

Таблиця 8

Продуктивність та врожайність соняшнику в залежності від способів сівби та густоти стояння рослин, середнє за 1995-1997 рр.

Гібрид, сорт

Густота стояння рослин, тис./га

Ширина міжрядь 70 см

( контроль)

Ширина міжрядь 15 см

Маса насіння кошика, г

Кількість насіння у кошику, шт.

Урожайність,

т/га

Маса насіння кошика, г

Кількість насіння у кошику, шт.

Урожайність, т/га

Запо

різький 9 (контроль)

45 (контроль)

69,0

1320

2,85

71,6

1434

2,92

55

58,5

1240

3,02

61,4

1350

3,13

65

42,3

950

2,59

53,8

1180

3,29

Харківський 58

45

68,0

1473

2,81

59,3

1292

2,45

55

51,4

1141

2,62

62,4

1395

3,24

65

38,2

1160

2,34

55,3

1367

3,44

Лідер

45

67,4

1210

2,75

73,2

1259

2,99

55

49,2

909

2,51

60,8

1064

3,10

Прометей

45

51,2

1010

2,09

55,5

977

2,29

55

42,0

864

2,14

53,9

1053

2,77

65

35,7

790

2,23

39,7

806

2,50

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Рекомендуем

Опрос

Какой формат работ для вас удобней?

doc
pdf
djvu
fb2
chm
txt
другой


Результаты опроса
Все опросы